Testamentera för katterna

Testamenterade gåvor är en viktig del i vårt arbete för de hemlösa katterna. Det är ett oerhört tacksamt bidrag som använda på bästa sätt för att vi ska kunna fortsätta förebygga och hjälpa de katter som är i nöd. En testamenterad gåva är ett oförglömligt sätt att göra en skillnad.


Om du vill testamentera en gåva till Norrtälje Katthem så tar du kontakt med en advokat, en begravningsbyrå eller en bank som kan hjälpa dig att göra ett juridiskt bindande testamente.

Ett testamente ska undertecknas av dig själv samt två närvarande vittnen som inte får vara släkt med dig i rak upp eller nedstigande led. Inte heller maka/make eller syskon. De får inte heller vara testamentstagare eller under 18 år.

För att testamentet ska vara juridiskt bindande behöver det finnas en specifikation vad som ska testamenteras samt uppgifterna nedan:

Norrtälje Katthem
Grovstavägen 4
761 93 Norrtälje

Organisationsnummer: 802456-5734

Om du vill eller har testamenterat till oss så vore vi tacksamma om du ville berätta det för oss. Ditt stöd är otroligt tacksamt.