Bilder

Pensionatet har boxar för 1 till 5 katter.
Det finns många hyllor och krypin, samt klöspelare. Allt för att tillfredsställa katternas alla behov. Katterna har möjlighet att se varandra om de vill, men de kan också välja att inte synas.
De har möjlighet att under dagtid gå ut i våra allmänutrymme och på utegården.Silver har med sig sin favoritkorg hemifrån.


Tre herrar som kamperar ihop och delar fönster. De känner inte varandra sedan tidigare.


Grannar


Nyanländ på pensionat. Det är lite läskigt, men ändå spännande!


Utegården
Vår utegård är på 100 kvm. Katterna får turas om med att vara ute. Vi har valt att inte bygga många små burar, för att katterna ska kunna sträcka ut sig, springa runt och klättra istället för att bara flyttas från en box till en annan.